Vizyonumuz & Misyonumuz

  |   Kurumsal

Müşterimizin Başarısı İçin Çalışırız

Müşteri ana odağımızdır. Kendimizi birer Atlas elçisi kabul eder, aldığımız her karar ve aksiyonla işimize ve müşterimize katkı yaratmak bilinciyle çalışırız. Müşteri bağlılığını karşılıklı değer yaratan, uzun vadeli ve yakın ilişkilerle temin ederiz. Müşteri ilişkilerimiz esneklik, güvenilirlik, hız ve çözüm ortaklığı üzerine kuruludur.

Kaliteli Ürün ve Hizmetlerimizle Müşterimize Değer Yaratırız

Her iş kolumuzda, en kaliteli ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunar daima rekabetten bir adım önde olmaya çalışırız. Kritik müşteri talep ve beklentilerinin ne olduğunu anlar, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve gerektiğinde iş yapış biçimimizi o doğrultuda tasarlarız.

Müşterinin Sesini Dinleriz

Değişen müşteri gereksinimleri önceden görür proaktif bir yaklaşım ile hızla çözüm üretmeye çalışırız. Önceliklerimizi müşterimizin öncelikleri belirler.

Açık ve Dürüst İlişkiler Kurarız

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Verdiğimiz Sözü Tutarız

Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz. Ürün veya hizmetlerimizi kullanan her türlü müşterilerimiz, Atlas ile iş yaptıkları için hiçbir sorun yaşamayacakları güvenini hissederler.

Adil Rekabet Ederiz

Tüm ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz. İçinde bulunduğumuz sektörlerin ve iş dünyasının gelişimi ve kurumsallaşması için çaba sarf ederiz.